Results

ما به شما پیشنهاد میکنیم حتما کتاب هنر فخر فروشی را مطالعه کنید. به شما کمک بسیاری میکند .

یک گام برای موفقیت خود برداید.

برای تهیه این کتاب ارزشمند کلیک کنید

ما به شما پیشنهاد میکنیم حتما کتاب هنر فخر فروشی را مطالعه کنید. به شما کمک بسیاری میکند .

یک گام برای موفقیت خود برداید.

برای تهیه این کتاب ارزشمند کلیک کنید

#1. آیا براتون پیش اومده شما از یک گلر دیگ بهتر هستید ولی اون با رفتار و گفتارش نشون میده سختکوش تر و موفق تر از شماست

#2. وقتی گلی میخورید و مقصر یکی از مدافعان هست ولی شما با فروتنی از این موضوع رد میشید ولی جای دیگه نتیجه عکس میبینید و این فروتنی دیگران رعایت نمی کنند این موضوع شما را آزار میدهد

#3. تا حالا شده شما گلی بخورید در صورتی که خیلی هم مقصر نیستید همه به شما را مقصر بدونند اما دیگری همان گل را بخورد دیگران هیچ نگویند

#4. شما از آن دسته افراد هستید که فکر میکنید اگر یک کار خوب انجام لازم نیست همه جا جار بزنید

#5. تا حالا برایتان سوال شده چرا بعضی ها با اینکه خیلی فنی ندارند ولی همیشه به عنوان یک بازیکن خوب ازشون یاد میکننئد

#6. تو تیم تون ارج و ابهت کافی ندارید

Finish