چالش فوتبالی قسمت اول

بخش جذاب چالش فوتبالی گلریشاپ شروع شد.

قسمت اول این چالش توپ گیری دروازه بان بدون دست است! بخش فوق هیجان انگیز با جادوگری دروازه بان شماره یک جهان مانوئل نویر!